menu

Otrzymanie dofinansowania

2017-10-26 14:38:12 (ost. akt: 2017-10-27 09:17:15)

Gmina Miejska Szczytno rozpoczęła realizację projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”

Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś: 6. Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury
Poddziałanie: 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe

Wartość inwestycji: 9 928 752,54 zł
Dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu czyli 7 935 002,03 zł
Wkład własny Gminy Miejskiej Szczytno 1 993 750,51 zł

Prace ruszają w 2018 r. i potrwają do końca 2020 r.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zmodernizowane ruiny to nowy obiekt turystyczny na mapie naszego województwa.

  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska