menu

Odkrywamy zakryte

2019-10-30 09:00:25 (ost. akt: 2019-11-06 08:06:31)

Rewitalizacja szczycieńskiego Zamku trwa w najlepsze. W ostatnim czasie odkryto podwaliny starego pieca, oraz... latrynę. Więcej w galerii zdjęć.

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/efs-poziom-polskie-kolor-przed-2018-25695.jpg

Cały proces rewitalizacji zakończy się w 2021 roku. Całkowity koszt projektu to ponad 15 milionów złotych, 50% dofinansowania inwestycji pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.Fragmenty gdaniska (latryna)
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/pozostalosci-latryny-25612.jpg
Fragmenty posadowienia pieca
http://m.szczycienski.wm.pl/2019/10/orig/pozostalosci-pieca-25614.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/efs-poziom-polskie-kolor-przed-2018-25695.jpg
  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska