Deklaracja dostępności
menu

Deklaracja dostępności

2023-07-11 13:59:28 (ost. akt: 2023-07-14 08:24:11)
Logo Zamku Krzyżackiego

Logo Zamku Krzyżackiego

Autor: UM Szczytno

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności serwisu Urzędu Miejskiego w Szczytnie:
Urząd Miejski w Szczytnie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych m.in. z poniższych powodów:
· pochodzą ze źródeł zewnętrznych, na dostosowanie/modyfikację których administratorzy serwisu nie mają możliwości/prawa,
· opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
· opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
· opublikowane zostały w formie grafik lub wykresów, ze względu na ich charakter. W takim przypadku dołączone zostały dane w formie alternatywnej tj. napisy do grafik czy pliki Excel do danych np. statystycznych wyświetlanych w formie wykresów.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.06.25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://zamek.miastoszczytno.pl spełnia wymagania w 100 %.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Paszkiewiczem, Naczelnikiem Wydziały Funduszy Zewnętrznych i Informatyzacji, e-mail: piotr.paszkiewicz@um.szczytno.pl, tel. +48 89 624 72 38.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu.
Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie.
Wniosek/żądanie powinno zawierać:
1.dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie,
3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej,
4. sposób kontaktu.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektu Ruin Zamku Krzyżackiego w Szczytnie:
Obiekt Ruin Zamku mieści się przy ul. Sienkiewicza 1.
Obiekt jest w 95% przystosowany dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jedynie poziom -1 sali sezonowej, ze względu na bogate tkanki historyczne, nie daje pełnego komfortu zwiedzania dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Obiekt usytuowany jest w ścisłym centrum miasta Szczytno.
Dojazd od ulicy Henryka Sienkiewicza bądź korzystając z przyległego parkingu na ul. Plac Juranda.
Do Zamku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
Łatwy dojazd możliwy jest autobusem komunikacji miejskiej:
– linia nr 1- przystanek przy ul. Kasprowicza (przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3)
- przystanek przy ul. Odrodzenia (przy banku Millenium)
– linia nr 2 i 3- przystanek przy ul. Sienkiewicza (przy Sądzie Rejonowym)
- przystanek przy ul. Sienkiewicza ( przy Urzędzie Miejskim w Szczytnie)
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej: zkm.szczytno.pl
Obiekt posiada jedno główne wejście do części otwartej oraz dwa wejścia do Sali Całorocznej.
Część otwarta:
Dojście do wejścia głównego możliwe jest z dziedzińca Ratusza Miejskiego bądź od ul. Klenczona, specjalnie wykonaną kładka. Obydwa dojścia są bezstopniowe. Na terenie całego obiektu został utworzony ciąg komunikacyjny z równą, bezstopniową posadzką. W miejscu schodów znajduje się podjazd dla wózków. W miejscu wyeksponowania trzech kondygnacji obiektu, umieszczono dźwig samoobsługowy dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wszystkie przejścia mają zachowane wymagane szerokości i są pozbawione drzwi.
Sala całoroczna:
Wejście główne do Sali Całorocznej jest pozbawione progów i wyposażone w drzwi o szerokości pow. 90cm w świetle. Wewnątrz znajdują się toalety, w tym dostosowane dla osób niepełnosprawnych oraz zejście do sali wystawowej. Zejście wyposażone jest w podjazd dla wózków. Cało powierzchnia części wystawienniczej pozbawiona jest barier architektonicznych.
Na terenie parkingu na dziedzińcu Ratusza wydzielono i oznaczono 2 miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe miejsce znajduje się na Placu Juranda.
Po obiekcie Ruin Zamku jest możliwe poruszanie się z psem przewodnikiem. Informację o tym znajdują się przed wejściem głównym, również w alfabecie Braille’a.
W urzędzie jest brak szerszej informacji w alfabecie Braille’a (jedynie oznaczenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami) i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Aplikacje mobilne:
Urząd Miejski w Szczytnie udostępnia następujące aplikacje mobilne dot. Ruin Zamku Krzyżackiego w Szczytnie:
1. Zamek Krzyżacki AR
........................

Media społecznościowe:
Informacje publikowane na mediach społecznościowych dot. Ruin Zamku, takich jak:
1. https://www.facebook.com/zamekszczytno
są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska