Deklaracja dostępności
menu

Informacje o projekcie

2017-10-26 14:47:48 (ost. akt: 2021-05-12 13:43:38)

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”
Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś: 6. Kultura i dziedzictwo
Działanie: 6.1. Infrastruktura kultury
Poddziałanie: 6.1.1. Dziedzictwo kulturowe
Wartość inwestycji: 15 756 857,05 zł
Dofinansowanie w wysokości 80%, czyli 7 757 886,62 zł
Prace ruszyły w 2018 r. i potrwają do maja 2021 r.

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego .

Zmodernizowane ruiny to nowy obiekt turystyczny na mapie naszego województwa.


Planowane prace:

W ramach rewitalizacji zabytku ważnym czynnikiem będzie wydobycie z ziemi pozostałych jego fragmentów dotychczas nie eksponowanych. Będą to: skrzydło wschodnie z przejazdem bramnym, wieża południowo-wschodnia, mury obronne północy, zachodni i wschodni wraz z okrągłymi basztami.
W ramach działań poprawiających estetykę średniowiecznych ścian, planowane są prace polegające na oczyszczeniu wątków średniowiecznych i XVI-XVIII- wiecznych z wtórnych, współczesnych wstawek wprowadzających dysharmonię w układzie warstw w wątkach.
Najważniejszym oraz najtrudniejszym zabiegiem technologicznym i technicznym będzie zahamowanie procesów destrukcji oraz usunięcie w miarę możliwości przyczyn zniszczenia murów, szczególnie obiektów świeżo odkrytych.

Ponadto planowane są prace polegające na:
- wykonaniu szklanego zadaszenia, szklanych barier oraz wybudowaniu płyty stropowej i posadzki w piwnicy;
- odsłonięciu i zrekonstruowaniu studni na dziedzińcu zamkowym oraz bruku lub podobnych cennych elementów wyposażenia zamku;
- nasadzeniu bylin i niskiej roślinności w obrębie terenów spacerowych wzdłuż brzegów jeziora i istniejącej fosy;
- w miejscu fosy wprowadzenie wody jako zbiornika szczelnego wraz z nasadzeniami roślinnymi charakterystycznymi dla środowiska wodnego.
https://m.powiatszczycienski.pl/2017/10/orig/z-lotu-ptaka-bez-nazwy-14071.jpg

- zaplanowaniu pochylni i urządzeń technicznych umożliwiających swobodne przemieszczanie się i zwiedzanie całego kompleksu. Stalowa konstrukcja kładki zawieszana będzie na linach stalowych, posadzka zostanie wykonana z bali drewnianych z balustradą wykonaną w całości w szkle. Kładka umożliwi wejście na poziom dziedzińca ruin zamku bez konieczności pokonywania bariery w postaci schodów, zapewniając dostęp osobom niepełnosprawnym, zwiększy też atrakcyjność całego założenia.
https://m.powiatszczycienski.pl/2017/10/orig/25-10-szczytno-14068.jpg

- adaptacji dwóch kondygnacji skrzydła północnego na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze wraz z odtworzeniem zejścia do piwnicy oraz uczytelnieniem reliktów sklepień średniowiecznych. Dodatkowo te pomieszczenia będą pełniły funkcję ochronną i zabezpieczającą relikty po istniejącym niegdyś zamku.
- na terenie trwałej ruiny zamku w Szczytnie zainstalowane zostaną urządzenia multimedialne obsługiwane bezpośrednio przez zwiedzających i umożliwiające indywidualne korzystanie z informacji, dostosowane również do przyzwyczajeń i percepcji młodzieży. System będzie rozbudzał zainteresowanie mieszkańców i turystów historią miasta i zamku krzyżackiego oraz regionu. Dla zwiększenia atrakcyjności projektu i większego otwarcia na turystów z zagranicy, utworzony zostanie system obsługi w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Na dwóch poziomach w skrzydle północnym pod zadaszeniem oraz pozostałych powierzchniach w skrzydłach zachodnim i północnym zlokalizowana będzie ekspozycja sezonowa poświęcona historii miasta Szczytno i zamku krzyżackiego, zdjęcia archiwalne itp.
- w skrzydle północnym zamku na dwóch kondygnacjach (piwnica i parter) powstanie  miejsce, gdzie mogą odbywać się wernisaże, wystawy stałe lub czasowe dotyczące historii, jak i sztuki współczesnej miejscowej. Sale wystawowe będą miały charakter obiektu całorocznego z zespołem sanitariatów.
https://m.powiatszczycienski.pl/2017/10/orig/wnetrze-ruin-bez-nazwy-14070.jpg

Powstaną dwa wejścia do sali wystawowej:
- wejście od strony głównego ciągu spacerowego prowadzące na molo nad jeziorem Domowym Dużym jako pomost nad fundamentami baszty północnozachodniej,
- drugie wejście z poziomu odsłoniętej piwnicy średniowiecznej co pozwoli zakończyć ciąg zwiedzania przekazu historycznego elementami współczesnej sztuki miejscowej.
https://m.powiatszczycienski.pl/2017/10/orig/zewnatrz-ruin11-14073.jpg
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska