menu

Trwają prace...

2018-05-07 14:18:22 (ost. akt: 2019-11-29 12:00:35)

Na zamku krzyżackim trwają prace archeologiczne. Archeolodzy odkryli część baszty, oraz część murów zewnętrznych od strony północnej. Niebawem prace archeologiczne zostaną rozpoczęte wewnątrz murów ruin.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Realizacja projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wpłynie na wzrost turystycznego potencjału Szczytna i całego regionu. W ramach rewitalizacji z ziemi zostaną wydobyte elementy konstrukcji, które do tej pory nie były eksponowane m.in. skrzydło wschodnie, wieża i mury obronne z okrągłymi basztami.
Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, 80% dofinansowania, czyli 7 757 886,62 zł inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej.  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska