menu

Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji zamku

2018-08-17 12:05:37 (ost. akt: 2019-11-28 12:56:50)




Cały proces rewitalizacji zakończy się w 2021 roku. Całkowity koszt projektu to ponad 15 milionów złotych, 50% dofinansowania inwestycji pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska