menu

Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji zamku

2018-08-17 12:05:37 (ost. akt: 2020-02-04 14:27:46)

http://m.szczycienski.wm.pl/2019/11/orig/efs-poziom-polskie-kolor-przed-2018-25695.jpgCały proces rewitalizacji zakończy się w 2021 roku. Całkowity koszt projektu to ponad 15 milionów złotych, 50% dofinansowania inwestycji pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska