menu

Eksponaty zostaną w Szczytnie

2020-01-31 10:30:06 (ost. akt: 2020-06-18 08:18:51)

Wykopane przez archeologów podczas prac przy odbudowie zamku eksponaty zostaną w Szczytnie.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Wśród znalezisk są m.in. zabytkowe monety, średniowieczne narzędzia, ceramika.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/01/orig/2-27623.jpg
  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska