menu

Prace przy rewitalizacji zamku krzyżackiego

2020-01-14 12:00:00 (ost. akt: 2020-06-18 08:19:12)

W ramach rewitalizacji wyeksponowane dla zwiedzających zostaną pozostałości średniowiecznej konstrukcji, w przestrzeni zamku powstaną również pomieszczenia wystawiennicze. Tym samym w zamkowych podziemiach będą mogły się odbywać wystawy, zarówno te związane z historią jak i bardziej współczesne związane ze sztuką i kulturą regionu.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Trwają prace rewitalizacyjne na zamku krzyżackim w Szczytnie. Kształtu nabierają dwie sale całoroczne, które służyć będą jako powierzchnie wystawiennicze. W tym momencie trwają przygotowania posadzek obydwu pomieszczeń. Całość prac odbywać się będzie w sposób bezinwazyjny dla pierwotnej konstrukcji zamku.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/1-32428.jpg

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/5-32429.jpg
Rewitalizacja zamku krzyżackiego.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/7-32430.jpg
Prace przy tworzeniu sal wystawienniczych.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/8-32431.jpg
Przygotowania sali wystawienniczej szczycieńskiego zamku krzyżackiego.
  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska