menu

Sale całoroczne zamku nabierają kształtów

2020-02-28 12:00:00 (ost. akt: 2020-06-18 08:18:29)

Nie zwalnia tempo prac przy rewitalizacji zamku krzyżackiego w Szczytnie. W tym momencie trwają prace zmierzające do utworzenia konstrukcji stropu sali całorocznej. Cały proces rewitalizacji zakończy się w 2021 roku.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Realizacja projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wpłynie na wzrost turystycznego potencjału Szczytna i całego regionu. W ramach rewitalizacji z ziemi zostaną wydobyte elementy konstrukcji, które do tej pory nie były eksponowane m.in. skrzydło wschodnie, wieża i mury obronne z okrągłymi basztami.

Dzięki trwającym pracom można już podziwiać elementy murów obronnych oraz okrągłych baszt, które do tej pory znajdowały się pod ziemią. Umiejscowienie w rewitalizowanym zamku dwóch sal całorocznych sprawi, że obiekt będzie atrakcyjny turystycznie przez cały rok, a nie tylko w sezonie turystycznym.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/dji-0547-32432.jpg
Prace przy konstrukcji sali całorocznej.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/dji-0551-32433.jpg
Prace przy konstrukcji sali całorocznej.

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/dji-0561-32434.jpg
Fragment murów obronnych zamku z pozostałościami okrągłej baszty.
  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska