menu

Trwają prace nad konstrukcją stropu sali całorocznej

2020-05-21 12:00:00 (ost. akt: 2021-03-23 12:56:43)

Nad jedną z sal zamku krzyżackiego w Szczytnie pojawił się strop. To kolejny ważny krok w procesie rewitalizacji szczycieńskiego zabytku.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6- Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

Dzięki utworzeniu w obiekcie nowych zadaszonych powierzchni zamek krzyżacki w Szczytnie zyska nowe życie. Nowe pomieszczenia służyć będą m. in. jako powierzchnie wystawiennicze. Trwają też prace przy uczytelnieniu układu przestrzennego kompleksu zamkowego, oczyszczenie średniowiecznych wątków ze współczesnych wstawek oraz zahamowaniem procesów destrukcji wywołanych działaniem czynników atmosferycznych.https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dji-0097-32498.jpg
Rewitalizacja zamku krzyżackiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dji-0137-32499.jpg
Sala całoroczna zamku krzyżackiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dji-0145-32500.jpg
Sala całoroczna zamku krzyżackiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dji-0150-32501.jpg
Sala całoroczna zamku krzyżackiego.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/dji-0246-32502.jpg
Zamek krzyżacki w Szczytnie.
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska