menu

Odkrywamy dotąd ukryte elementy zamku krzyżackiego

2020-07-17 12:00:58 (ost. akt: 2021-03-23 12:55:34)

Odbudowany zamek będzie nową atrakcją turystyczną na mapie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Aktualnie prace przy rewitalizacji zbliżają się do kolejnego ważnego etapu.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6- Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo Kulturowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest wydobycie i wyeksponowanie dla zwiedzających elementów zamku, które do tej pory ukryte były w ziemi. Takimi elementami są przede wszystkim skrzydło wschodnie z przejazdem bramnym, wieża południowo-wschodnia czy mury obronne. Dzięki prowadzonym pracom uczytelniony zostanie układ przestrzenny zamku i łatwiej będzie sobie wyobrazić jak wyglądał on w czasach swojej świetności. Ruiny zamku krzyżackiego, które można było oglądać do momentu rozpoczęcia inwestycji to jedynie fragment całego kompleksu, a najważniejsze pod względem historycznym i architektonicznym elementy do tej pory ukryte były pod ziemią.

Niezwykłe odkrycia

Wydobycie ich na powierzchnię to jednak nie wszystko. Być może nawet ważniejszym elementem rewitalizacji zamku krzyżackiego w Szczytnie jest zabezpieczenie przed działaniem naturalnych czynników takich jak różnice temperatur, opady atmosferyczne czy wiatr odkrytych części murów. Tym bardziej, że w trakcie prac na światło dzienne wydobyto kilka niezwykle ciekawych elementów architektonicznych, które dotychczas ukryte były pod ziemią. Chodzi tu głównie o fragmenty zamkowych podziemi i piwnic. W pełnej krasie zwiedzającym ukażą się dopiero po zakończeniu inwestycji, ale teraz dzięki wykonanym w trakcie prac zdjęciom można już je podziwiać.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/piwniczka-1-33341.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/piwniczka-2-33342.jpg
Fragmenty piwniczki.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/podziemia-1-33343.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/podziemia-2-33344.jpg
Fragmenty podziemi.

Zamek bez barier
Kształtu nabierają również dwie sale, które powstają w zamku. Będą one pełnić funkcję powierzchni wystawienniczych, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom architektonicznym (m. in. szklany strop jednej z nich) doskonale wpiszą się w całokształt konstrukcji.

Kolejny ważny etap

Całość kompleksu będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych m. in. dzięki wygodnej kładce, która umożliwiać będzie wejście do zrewitalizowanych ruin od ulicy Spacerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamek będzie łatwo dostępny nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również rodzin z dziećmi w wózkach czy osób starszych. W tym momencie trwają prace nad tworzeniem elementów jej konstrukcji.

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/1-33345.jpg
https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/2-33346.jpg
Konstrukcja kładki prowadzącej na zamek.


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/4-33354.jpg
Tak będzie po zakończeniu prac.


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/6-33356.jpg
Tak będzie po zakończeniu prac.


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/2-33352.jpg
Tak będzie po zakończeniu prac.


https://m.powiatszczycienski.pl/2020/07/orig/3-33353.jpg
Tak będzie po zakończeniu prac.
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska