menu

Trwa rewitalizacja zamku krzyżackiego

2020-11-27 11:03:40 (ost. akt: 2020-11-27 11:08:15)

Trwa rewitalizacja zamku krzyżackiego w Szczytnie. Zapraszamy do przeczytania artykułu promującego realizację tego projektu, który ukazał się w "Prasie Beskidzkiej".

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.


  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska