menu

Rewitalizacja Zamku - aktualnie

2021-01-20 13:41:28 (ost. akt: 2021-03-23 12:52:03)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających rewitalizację szczycieńskiego zamku. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał bieżącego roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających rewitalizację szczycieńskiego zamku. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał bieżącego roku.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6- Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo Kulturowe.


Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.


  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska