menu

Trwa rewitalizacja Zamku Krzyżackiego

2021-05-20 13:41:37 (ost. akt: 2021-06-08 14:13:04)

Trwa rewitalizacja zamku krzyżackiego w Szczytnie. Zapraszamy do przeczytania artykułu promującego realizację tego projektu, który ukazał się w "Tygodniku Szczytno".

https://m.powiatszczycienski.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 983 624,44 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

https://m.powiatszczycienski.pl/2021/06/orig/ts20-12-13-40938.jpg
  • Fundusze Europejskie
  • Rzeczpospolita Polska
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska