menu

Otrzymanie dofinansowania

2017-10-26 14:38:12 (ost. akt: 2020-06-18 08:35:26)

Gmina Miejska Szczytno rozpoczęła realizację projektu „Zamek krzyżacki w Szczytnie – nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego”

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Prace ruszają w 2018 r. i potrwają do końca 2020 r. Zmodernizowane ruiny to nowy obiekt turystyczny na mapie naszego województwa.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.


  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska