menu

Kolejne elementy ruin odkryte

2018-07-06 10:50:30 (ost. akt: 2020-06-18 08:28:04)

http://m.szczycienski.wm.pl/2020/06/orig/logotypy-na-umowe-32320.jpg
Rozpoczęto prace archeologiczne wewnątrz murów ruin zamku krzyżackiego. Odkryto piwnicę z częścią sklepienia. Trwają prace nad odkryciem studni.

Gmina Miejska Szczytno realizuje projekt "Zamek krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 6.1.1. Infrastruktura Kultury.

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Koszt projektu to 15 756 857,05 zł, dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej wynosi 7 757 886,62 zł.

  • Fundusze Europejskie
  • Warmia Mazury
  • Unia Europejska